Integritetspolicy

Mooka.se:s integritetspolicy, i enlighet med GDPR
Gäller fr.o.m. 2020-07-01

Inledning

Mooka följer lagen om personlig integritet i hantering av personliga uppgifter (GDPR, General Data Protection Regulation ) som från och med den 25/5 2018 träder i kraft och påverkar all hantering och lagring av personuppgifter.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

En personuppgift är ”en eller flera uppgifter i kombination som indirekt eller direkt kan identifiera en fysisk person.”

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

 

Vi samlar in personuppgifter från dig i följande sammanhang:

– För att kunna hantera beställningar, köp, leveranser, returer och reklamationer

1. Hantering

Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Identifikation och ålderskontroll. Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar om du väljer att betala med faktura). Hantering av reklamations- och garantiärenden.

2. Typ av personuppgifter

Namn
Personnummer (I de fall det efterfrågas).
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
Användaruppgifter för Kundklubben (endast kundklubbsmedlemmar)
Ev. anteckningar du själv väljer att lämna

3. Laglig rätt

Mooka har laglig rätt att handskas med dessa personuppgifter enligt ”Fullgörande av köpeavtalet”. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

– För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse

1. Hantering där uppgifterna behövs

Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produkt-rekommendationer eller presentation av eventuella specifika förmåner och erbjudanden eller andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.
Förenkling av din användning av våra tjänster (t.ex. genom att favoriter sparas för att underlätta framtida köp).

2. När/var personuppgifter hanteras:
Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köp- och klickhistorik) gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger ibland till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden, förmåner och information som presenteras för dig.
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.

3. Vilka personuppgifter som används

E-postadress. Kön. Bostadsort.
Köphistorik.
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.

Cookie-användning

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På mooka.se använder vi följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Cookies raderas normalt inom en månad medan t ex din köphistorik ligger kvar en längre tid.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt att bli raderad. Vi tar på din begäran bort alla uppgifter som rör dig i våra system.